KARA ARAÇLARI SİGORTA EKSPERLERİNDE ARANAN NİTELİKLER

Sigorta Ekperi Faaliyetinde Bulunacak Gerçek Kişilerde Aranan Nitelikler
-Türkiye’de yerleşik olması,
-Medeni Hakları kullanma ehliyetine sahip olması,
-Suçlardan hüküm giymemiş ve ceza almamış olması,
-İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması,
-Kara araçları eksperlik dalında en az iki yıllık,diğer eksperlik dallarında 4 yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olması.
Eksperlik Faaliyetlerinde Bulunacak Tüzel Kişilerde Aranacak Nitelikler
-Merkezlerinin Türkiye’de olması
-İflas etmemiş ve konkordato ilan etmemiş olması
-Suçlardan hüküm giymemiş ve ceza almamış olması
-İcra Komitesince gerekli görüldüğü durumlarda belirlenecek fiziksel, teknik ve idari altyapı bakımından yeterli olması.

 

YönetmeliklerYönetmelikler
TüzükTüzük
SigortacılıkSigortacılık
Genel ŞartlarGenel Şartlar
Sigorta ŞirketleriSigorta Şirketleri
HukukHukuk
Sosyal SorumlulukSosyal Sorumluluk
LinklerLinkler