Sigorta konusu risklerin gerçekleşmesi neticesinde ortaya çıkan kayıp ve hasarların miktarını, nedenlerini ve niteliklerini belirlemek, mutabakatlı kıymet tespiti, ön ekspertiz ve hasar gözetimi yapmak şeklinde tarif edebileceğimiz ekspertiz çalışmasını, tarafsız ve bağımsız olarak yürütmekteyiz.

 Firmamızın misyonu bu bağlamda gerçekçi ekspertiz hizmetini, yüksek kalitede, hızlı bir şekilde sunmaktır.

 

 

 

 

 

 

YönetmeliklerYönetmelikler
TüzükTüzük
SigortacılıkSigortacılık
Genel ŞartlarGenel Şartlar
Sigorta ŞirketleriSigorta Şirketleri
HukukHukuk
Sosyal SorumlulukSosyal Sorumluluk
LinklerLinkler